A Nemzeti Lovas Programban meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről

A Kormány 1061/2012. (III. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Lovas Programban meghatározott feladatokról és a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről

A Kormány a lovaságazat működőképességének fenntarthatósága, és jelenlegi állapotának javítása érdekében felhívja a nemzeti lovas stratégia kialakításáért és a végrehajtás koordinálásáért felelős miniszterelnöki megbízottat (a továbbiakban: miniszterelnöki megbízott), hogy a Nemzeti Lovas Programban meghatározott célok elérése érdekében szükséges jogalkotási lépésekre tegyen javaslatot az érintett minisztereknek, és a végrehajtás koordinálásában vegyen részt, különös tekintettel az alábbi pontokra:

1. A Kormány egyetért azzal, hogy kiemelt jelentőségű az állami ménesek egységes és hatékony állami irányítása, ezért felhívja az érintett minisztereket egy állami ménesekről szóló törvény előkészítésére és annak a Kormány elé terjesztésére, a miniszterelnöki megbízott javaslata alapján.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2012. november 1.

2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket a lovaságazat támogatási rendszerének felülvizsgálatára.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. június 1.

3. A Kormány felhívja a vidékfejlesztési minisztert a lovaságazat hatósági intézményrendszerének megerősítésére, és egységes informatikai rendszerének továbbfejlesztését szolgáló intézkedések lehetőségének megvizsgálására.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. június 1.

4. A Kormány egyetért azzal, hogy a nemzeti lovaskultúra és kapcsolódó történeti helyszíneinek megismertetése, oktatása megjelenhessen a köznevelés rendszerében. A Kormány felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a bevezetés ütemezésére, feladataira, költségeire vonatkozó részletes akciótervet készítse elő, és terjessze a Kormány elé a miniszterelnöki megbízott javaslata alapján.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter
Határidő: 2012. június 1.

5. A Kormány felhívja az érintett minisztereket Magyarország lovastúra-hálózatának kialakítására, és digitális térképének elkészítésére a Bejárható Magyarország Keretprogram célkitűzéseivel összhangban, amely tartalmazza a jelentős múltra visszatekintő lovaskultúrához, lótenyésztéshez, lótartáshoz kapcsolódó épített örökség elemeket is.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erőforrás miniszter
belügyminiszter
Határidő: 2012. október 31.

6. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy teremtsék meg a szabad terephasználat törvényi biztosításának feltételeit.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő: 2012. március 31.

7. A Kormány egyetért azzal, hogy szükséges a lovaságazat önfinanszírozó képességének megteremtése.
A fenntarthatóság érdekében indokolt a lóverseny fogadási rendszer és -hálózat fejlesztése. A Kormány felhívja az érintett minisztereket – a Magyary Program deregulációs céljainak figyelembevételével – egy önálló lóverseny törvény előkészítésére és annak a Kormány elé terjesztésére.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erőforrás miniszter
Határidő: 2012. június 1.

8. A Kormány felhívja az érintett minisztereket a lovaságazatot érintő képzési rendszer felülvizsgálatára, valamint felhívja a miniszterelnöki megbízottat, hogy a felülvizsgálatot követően tegyen javaslatot a képzési rendszer átalakítására az érintett minisztereknek.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erőforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. június 1.

9. A Kormány felhívja az érintett minisztereket az egységes vagyongazdálkodás érdekében, egy állami lovaságazati vagyonkataszter elkészítésére.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erőforrás miniszter
Határidő: 2012. június 1.

10. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy értékeljék a lovaságazati vagyonkataszter elemeinek szervezeti működését, és szükség szerint tegyenek javaslatot hatékonyabb megoldások kialakítására.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2012. október 1.

11. A Kormány felhívja az országmárka szerves részét képező lovaságazati marketing célok elérésének érdekében az érintett minisztereket, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinációja mellett készítsék el a lovaságazati marketing akció tervét.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2012. június 1.

12. A Kormány felhívja a miniszterelnöki megbízottat, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a nemzeti erőforrás miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel a lovasterápia hazai terápiás kezelésekbe történő beépítéséről, és az egészségbiztosítási rendszerbe való befogadás lehetőségéről.

Felelős: miniszterelnöki megbízott
nemzeti erőforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. április 1.

13. A Kormány egyetért a lovaságazathoz kapcsolódó jelentős épített örökségi helyszínek teljes körű feltárásával, azok újrahasznosítási, és felújítási lehetőségeinek megvizsgálásával, valamint elrendeli egy ehhez kapcsolódó átfogó forrástérkép elkészítését.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. június 1.

14. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy vizsgálják meg a kiemelt létesítményfejlesztések keretében a Szilvásváradi Lovasközpont, Nemzeti Lovarda, Ludovika Lovarda, Lovasberényi Lovasközpont, Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok, Mezőhegyesi Állami Ménes, és a Kincsem Park fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat, azok igénybevételének lehetőségét.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. április 15.
15. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

CsatolmányMéret
MK_12_029.pdf233.91 KB