A kormány elfogadta a Kincsem Nemzeti Lovas Programot

A kormány mai ülésén megtárgyalta és elfogadta a Kincsem Nemzeti Lovas Programot, amelyet Horváth László, a Nemzeti Lovas Stratégia elkészítésére és végrehajtásának koordinálására kinevezett miniszterelnöki megbízott készített, több éves, széleskörű szakmai konzultáció alapján.

A Kincsem Nemzeti Lovas Program célja a múltban komoly nemzetközi elismerésben részesülő, magyar lovaságazat további elszigetelődésének, hanyatlásának megállítása, a lóhasználat és a lovas tevékenység feltételeinek javítása, fejlődési pályára állítása, a fenntarthatóság alapjainak megteremtése. Cél, hogy a lovaságazat egyre inkább képes legyen az önfenntartásra. A program kiindulópontja, hogy a lovaságazatra nem, mint a közpénzek mértéktelen fogyasztójára, hanem olyan befektetési területre tekint, mint amelyik a vidékfejlesztés szerves és fontos húzóágazata.

A program összefogja a lovaságazat fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket, és egységes keretbe foglalja a nemzeti lovaskultúra-oktatást, a lovasturizmust, a lótenyésztést, a lovassportokat, a lovasterápiát, és a lóversenyzést. Az ágazat összehangolt fejlesztést és irányítást igényel, hiszen több más területhez szervesen kapcsolódik, mint például az agrárgazdaság, a vidékfejlesztés, a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés, a turisztika, az oktatás, a sport, az egészségügy, a kultúra, a hagyományőrzés, a nemzeti értékek és a környezetvédelem.

A program végrehajtása a kormánydöntést követően azonnal megkezdődik, és már az idén számos területen jelentős előrelépés fog történni a lovaságazat átfogó fejlesztése érdekében: a vidékfejlesztés, a lovaskultúra-oktatás, a lovasturizmus, a lovassportok és a lótenyésztés területén.

Horváth László szerint a több ezer éves magyar lovaskultúra nemzeti örökségünk szerves része, amely magában hordozza az ősök tudását, mozdulatait, kapcsolatteremtő és közösséget oltalmazó képességét. Kultúránk egészen mély rétegeiben bukkan fel a lovak alakja - meséinkben, népszokásainkban, szólásainkban, irodalmunk és művészetünk mind a mai napig hitelesen érzékeltetik a ló iránti tiszteletünket, szeretetünket. Kérdéses, hogy mit kezdünk ezzel a több ezer éves lovaskultúrával most, hogy a lovak szerepe átértékelődött, hiszen a hadviselés és a mezőgazdaság alapja többé nem a lótartás. Ennek ellenére kijelenthető, hogy a mai világunkban is van helye a lónak, de meg kell találni hagyományos magyar fajtáink és lovaskultúránk értékteremtő, modern szerepét.

A kormány a program elfogadása mellett a következő döntéseket hozta:

• Részletes akcióterv készül a lovaskultúra oktatásának köznevelésbe történő bevezetésére.
• A kormány megvizsgálja a szabad terephasználat jogszabályi biztosításának lehetőségét. Megtörténik az erdőtörvény szükséges módosítása.
Elkészül Magyarország lovastúra-hálózata és annak digitális térképe.
• A kormány a lovaságazat önfinanszírozó képességének megteremtése érdekében egyetért a lóverseny fogadási rendszer és hálózat bővítésével, valamint egy önálló lóversenytörvény megalkotásával.
• Elkészül az állami ménesekről szóló törvény.
• Megtörténik a lovaságazat támogatási rendszerének felülvizsgálata, valamint hatósági intézményrendszerének megerősítése, és egységes informatikai rendszerének továbbfejlesztése.
• A miniszterelnöki megbízott javaslatot tesz a lovaságazatot érintő képzési rendszer átalakítására.
• A hatékony és egységes állami irányítás érdekében elkészül a lovaságazati vagyonkataszter, és amennyiben szükséges új szervezeti és irányítási rendszer kerül bevezetésre.
• Az érintett miniszterek áttekintik a lovasterápia hazai terápiás kezelésekbe történő beépítésének és annak egészségbiztosítási rendszerbe való befogadásának lehetőségét.
• Felmérésre kerül a Szilvásváradi Lovasközpont, a Nemzeti Lovarda, a Ludovika Lovarda, a Lovasberényi Lovasközpont, a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok, a Mezőhegyesi Állami Ménes és a Kincsem Park fejlesztésére rendelkezésre álló források köre és igénybevételük lehetősége.
• A nemzetgazdasági miniszter és a vidékfejlesztési miniszter elkészíti a lovaságazati marketing akciótervét.
• Megtörténik a lovaságazathoz kapcsolódó jelentős épített örökségi helyszínek teljeskörű feltárása, azok újrahasznosítási és felújítási lehetőségeinek vizsgálata, valamint az ehhez kapcsolódó átfogó forrástérkép is elkészül.

Forrás: kormany.hu

CsatolmányMéret
Kincsem_program_egyeztetesre.pdf2.49 MB