XIII. Karácsonyi Lovasáldás Dunaalmáson

Az új világ új emberének, szüksége van a hitre, szüksége van a hagyományokra és szüksége van a motorzúgás és zaj helyett a lóra is. E gondolat jegyében került megrendezésre Dunaalmáson tizenkettedik alkalommal december 26-án a Templomdombon a LOVASÁLDÁS.

A lovak és lovasok megáldása általános szokás volt a középkorban Szent László lovagkirály korában, majd az újkorban is. A gyönyörű hagyományt eleveníti fel évről évre a község Önkormányzata, valamint a Dunaalmási Lovarda vezetője Juhász István, a megyehatáron kívülről is érkező egyre népesebb érdeklődők örömére.
A lovak és lovasok már reggel kilenc órakor gyülekeztek a lovardában, s indultak a Templomdombra, ahol ”Élő Betlehem” fogadta őket. Juhász István vendégköszöntő szavai után Lévai péter polgármester idézte fel a tizenegy évvel ezelőtti, s azóta történelmi hagyománnyá vált falunapi eseményt, egyúttal megköszönte a megjelentek érdeklődését. A műsor részeként a két hitoktató Szuly László és felesége hittanos tanítványai adtak elő egy pásztorjátékot, melyben felidézték az ószövetségi ember várakozását, az angyali jóhírt, a pásztorok lelkesedését. Smudla Tamás plébános elevenítette fel a hadba vonuló lovak és lovasok megáldásának szokását, majd megáldotta a jelen lévő lovakat és lovasokat. Az idén új hagyományteremtő eseménnyel bővült az ünnep. Juhász István a béke és szeretet ünnepén a Zsitvatoroki béke emlékére állított kopjafa előtt emlékezett az 1591-1606-ig tartó un. 15 éves háborúra, majd az azt követő békekötésre, mely Bocskai István erdélyi fejedelem, I. Rudolf német-római császár és magyar király és I. Ahmed szultán között jött létre. Ezután a törökök ellen harcoló Pálfy Miklósról elnevezett Pálfy Kompánia három tagját avatta főtisztté.
Az ünnepi esemény alatt forralt borral, teával, karácsonyi süteménnyel kedveskedtek a rendezvény szervezői valamennyi résztvevőnek. Az ünnepséget szentmise követte, majd a lovardában Juhász István és felesége látta vendégül a résztvevőket.

Dobos Szilvia

XIII. Karácsonyi Lovasáldás Dunaalmáson
XIII. Karácsonyi Lovasáldás Dunaalmáson
XIII. Karácsonyi Lovasáldás Dunaalmáson
Helyszín: 
Dunaalmási Lovarda