a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

2011. évi CLXXII. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

1–56. §
57. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba és 2013. január 2-án hatályát veszti.
58. § (1) E törvény hatálybalépésétől számított hatvan napon belül az országos sportági szakszövetség jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, az országos sportági szövetség jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, valamint a sportegyesület jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége köteles kezdeményezni abból a bírósági nyilvántartásból való törlését, amelyben mint önálló jogi személy társadalmi szervezet került nyilvántartásba vételre.
(2) Az országos sportági szakszövetségek 2012. október 1-jéig kötelesek alapszabályukat e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani, és megalkotni az e törvény szerinti szabályzatokat.
(3) Az Stv. 3. § (1) bekezdés, (3) bekezdés nyitó szövegrészének és a) pontjának, (4)–(5) bekezdésének, valamint (8)–(9) bekezdéseinek e törvény 3. §-ával megállapított rendelkezéseit a 2012. július 1. után kiadott versenyengedélyekre kell alkalmazni.
(4) Az Stv. 59. §-ának, 60. §-a (4)–(5) bekezdéseinek és 61. §-a (12) bekezdés b) és c) pontjának e törvény 44–46. §-aival megállapított rendelkezéseit a 2012. január 1. után megindult olimpiai járadékkal kapcsolatos eljárásokban kell alkalmazni.
(5) A MOB e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül köteles közgyűlést tartani, amelyen döntenie kell tagságáról, meg kell állapítania az e törvényben foglaltaknak megfelelően módosított alapszabályát, elnökséget, felügyelőbizottságot és tisztségviselőket kell választania, létre kell hoznia szakmai tagozatait. A szakmai tagozatok első ülésükön megválasztják elnöküket, valamint elfogadják a szervezetükre és működésükre vonatkozó szabályokat.
(6) A MOB a sportköztestületekként működő Nemzeti Sportszövetség, Nemzeti Szabadidősport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége általános jogutódja. A MOB (1) bekezdés szerinti közgyűlésén hozott döntések alapján módosított alapszabálya Fővárosi Törvényszék által történő nyilvántartásba vételével sportköztestületként megszűnik a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, amely sportköztestületeket a sportpolitikáért felelős minisztérium a nyilvántartásából töröl.
(7) A köztestületként működő Magyar Paralimpiai Bizottság paralimpiai mozgalommal és paralimpiai felkészüléssel kapcsolatos kizárólagos jogait és kötelezettségeit a paralimpiai mozgalmat képviselő, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság magyarországi tagszervezeteként működő, fogyatékosok országos sportszövetsége látja el.
(8) A Magyar Paralimpiai Bizottság – Magyarország paralimpiai mozgalommal és az Stv. 38. § (4)–(5) bekezdéseinek az e törvény 35. §-ával megállapított rendelkezéseire figyelemmel meghatározott kizárólagos jogosítványok folyamatos gyakorlása érdekében – az e törvény hatálybalépésétől számított hatvan napon belül gondoskodik átalakulásáról és fogyatékosok országos sportszövetségeként kezdeményezi a Fővárosi Törvényszéknél történő nyilvántartásba vételét.
(9) Az e törvény hatálybalépése előtt már megkötött amatőr sportszerződések a szerződésben meghatározott időtartam végéig, de legfeljebb 2012. december 31-ig hatályosak.

CsatolmányMéret
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.pdf15.99 KB