Az Esterházyak Tata-Remeteségi ménesének története

Komárom vármegyét 1869 és 1914 között az Osztrák–Magyar Monarchiában „magyar Newmarketként” tartották számon. A vizsgált időszakban Magyarország négy állami méneséből kettő, a bábolnai és a kisbéri, Komárom vármegye területén helyezkedett el. A vármegye területén alapított 11 magánménes közül a tata-remeteségi ménes (1852–1944) kitűnt a lótenyésztés és a lóversenyzés területén nyújtott teljesítményével. Az ország 423 magánménese közül kiemelkedett egyedülálló adottságaival.

A tata-remeteségi ménest tehát Esterházy Miklós Ferenc 1852-ben alapította meg. A ménes állománya az alapításkor 205 lóból állt. A ménes helyéül Esterházy Miklós Ferenc az uradalmi központtól két kilométerre fekvő Remeteségpusztát választotta. A remeteségi birtok 550 hold kiterjedésű területéből a lovak ellátását 200 hold rét, 150 hold jó minőségű legelő, valamint 200 hold zöldtakarmány termelésére alkalmas szántó biztosította.

Az év legsikeresebb istállótulajdonosa Esterházy Miklós József volt 26 205 forint nyereménnyel. A kiváló kanca, Andal az 1885-ben szerzett nyolc győzelmével az Osztrák–Magyar Monarchia legsikeresebb lova volt.

A lóverseny mellett az 1899-es év fontos eseménye volt a berlin–tatai messzehajtó verseny október 16. és október 21. között.

Tanulmány a csatolmányban olvasható.

Forrás:
Marton Melinda
lótenyésztés-történet kutató
www.lotenyesztestortenet.hu

www.kunymuzeum.hu/sites/default/files/marton_melinda.pdf

CsatolmányMéret
tata_remetesegi_menes_tortenete.pdf254.7 KB