Meghívó a 2019. évi közgyűlésre

M E G H Í V Ó

A Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Egyesület Elnöksége tisztelettel meghívja Önt a

2019. május 30-án (csütörtökön) 17:00 órakor a
Tata-Agostyán, Sjáli Szórakoztató Parkban

tartandó közgyűlésére.

A Közgyűlés abban az esetben határozatképes és az alapszabály módosítására akkor jogosult, ha a szavazásra jogosult tagok legalább 50%-a + 1 megjelenik.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt éves közgyűlés újbóli összehívásának időpontja:

2019. május 30-án (csütörtökön) 17:30 óra.

A közgyűlés mindenki számára nyitott.

Javasolt napirendi pontok :

  1. Az Elnökség 2018. évről szóló beszámolójának és közhasznúsági jelentésének előterjesztése és elfogadása;
  2. Az Elnökség mandátumának lejárta miatt az Egyesület új tisztségviselőinek megválasztása;
  3. Tájékoztató az Alapszabály módosításának szükségességéről és az Alapszabály módosítás pontjairól;
  4. Közgyűlés határozata az Alapszabály hatályos szövegének az előterjesztés szerinti módosításáról;
  5. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása az alapszabályban foglaltak alapján, a 2020. évi egyesületi tagdíj meghatározása;
  6. Az Egyesület 2019. évi munkatervének és költségvetésének előterjesztése és elfogadása az új Elnökség javaslata alapján;
  7. Egyebek;

 

Tata, 2019. május 21.

Starubinger Zoltán
elnök